Facebook Instagram google+ Correo Wikiloc
Inscrición as Rutas

Datos Persoais:
Nome*:
Primeiro Apelido*:
Segundo Apelido*:
Data de nacemento*:

DNI/NIE*:
Enderezo*:
Teléfono*
E-mail*:
Federado*:
Si Non

Os campos marcados con "*" son obrigatorios.

Seleccione a ruta*:
Camiño Portugues (16 etapas) Camiño Lebaniego - Albergue La Hermida Camiño Lebaniego - Hospedaje Marisa
Parque Natural de Las Ubiñas - La Mesa Val do Río Lóuzara - Samos (Lugo) Parque N. de Ordesa
Burela-Xunco (Lugo) Ruta Da Amargura Albergueria-Parada De Sil (Ribeira Sacra)
Castro De Doade (Lalín) San Pedro De Rocas Río Grañal Montes Dolomitas - Italia
Codeseda (A Estrada) Gaztelugatxe (Pais Vasco) Os Ancares (Lugo)
Xurés - Gerés Río Barbantiño - Fervenza do Cachón Ruta Do Clube
Parque Natural de Grazalema - Andalucia

Marcha Nórdica*:
Xornada Divulgativa da Marcha Nórdica Curso iniciación da Marcha Nórdica 15/06 Curso iniciación da Marcha Nórdica 17/06
Curso iniciación da Marcha Nórdica 29/06 Curso iniciación da Marcha Nórdica 06/07

Saida de Marcha Nórdica por Santiago*:
28/09/2018 05/10/2018 19/10/2018 28/10/2018 02/11/2018
09/11/2018 16/11/2018 25/11/2018 30/11/2018 07/12/2018
14/12/2018 21/12/2018 30/12/2018

Adxuntar o xustificante de pago:Só deixa anexar ficheiros .pdf


Comentarios : Só ata 300 caracteres.

Código antispam*:
Código antispam
Os campos marcados con "*" son obrigatorios.

De conformidade co disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, Club Vía Láctea informa que tal e como se desprende da natureza dos datos persoais que nesta folla de inscrición solicítanse e das circunstancias en que se solicitan os mesmos, tales datos incorporaranse a un ficheiro automatizado de datos de carácter persoal para uso interno do club, podendo o titular exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación nos términos previstos na citada Lei Orgánica 15/1999 e a súa normativa de desenvolvemento, o responsable do ficheiro automatizado a que se refire esta cláusula é o Club Vía Láctea. A persoa que solicita a súa inscrición presta xa que logo a súa conformidade á recolleita de datos reflectida na presente cláusula, así como a calquera cesión de devanditos datos que poida ser realizada entre Club Vía Láctea e as entidades federativas tanto autonómicas como estatais, ou coas entidades aseguradoras coas que Club Vía Láctea poida subscribir seguros en beneficio do Club ou dos seus socios. Así mesmo dá o seu consentimento para o tratamento e divulgación por parte do club das fotos e vídeos que se realicen durante a actividade, para a difusión da mesma nas redes sociais ou outro medio.

Visitaron a nosa páxina...

Pagina optimizada resolución 1440x900 para Chrome y Firefox. Propiedad del Club Vía Láctea Senderismo. Diseñada y creada por colaborador externo.
Webmaster