Facebook Instagram Correo Wikiloc
Inscrición as Rutas

Datos Persoais:
Nome*:
Primeiro Apelido*:
Segundo Apelido*:
Data de nacemento*:

DNI/NIE*:
Enderezo*:
Teléfono*
E-mail*:
Federado*:
Si Non

Os campos marcados con "*" son obrigatorios.

Seleccione a ruta*:
Camiño Inglés (10 etapas) Parque Rexional Serra de Gredos Ruta Das Férvedas (Carballo)
Riaño (León) A Rioxa Ruta Río Barbeira (Serra do Cando)
Ruta Sabucedo (A Estrada) Parque De Montesinho (Portugal) Ruta Pola Beira Do Río Té (Rianxo)
Torrentes Do Mácara (Palas De Rei) Os Ancares Grecia
Trilho Do Lobo Atlântico, Serra D’arga (Portugal) Val Das Forcadas (Chandrexa De Queixa) Val de Laciana - Alto Sil (León)
Ruta Dos Arrieiros (O Carballiño) Ruta Seimeira De Vilagocende (A Fonsagrada) Ruta Por Congostro (Comarca Da Limia)
Ruta Do Clube

Marcha Nórdica*:
Curso Marcha Nórdica 14/06 Curso Marcha Nórdica 04/10

Saida de Marcha Nórdica por Santiago*:

Adxuntar o xustificante de pago:Só deixa anexar ficheiros .pdf


Comentarios : Só ata 300 caracteres.

Código antispam*:
Código antispam
Os campos marcados con "*" son obrigatorios.

De conformidade co disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, Club Vía Láctea informa que tal e como se desprende da natureza dos datos persoais que nesta folla de inscrición solicítanse e das circunstancias en que se solicitan os mesmos, tales datos incorporaranse a un ficheiro automatizado de datos de carácter persoal para uso interno do club, podendo o titular exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación nos términos previstos na citada Lei Orgánica 15/1999 e a súa normativa de desenvolvemento, o responsable do ficheiro automatizado a que se refire esta cláusula é o Club Vía Láctea. A persoa que solicita a súa inscrición presta xa que logo a súa conformidade á recolleita de datos reflectida na presente cláusula, así como a calquera cesión de devanditos datos que poida ser realizada entre Club Vía Láctea e as entidades federativas tanto autonómicas como estatais, ou coas entidades aseguradoras coas que Club Vía Láctea poida subscribir seguros en beneficio do Club ou dos seus socios. Así mesmo dá o seu consentimento para o tratamento e divulgación por parte do club das fotos e vídeos que se realicen durante a actividade, para a difusión da mesma nas redes sociais ou outro medio.

Visitaron a nosa páxina...

contadores de visitas
Pagina optimizada resolución 1440x900 para Chrome y Firefox. Propiedad del Club Vía Láctea Senderismo. Diseñada y creada por colaborador externo.
Webmaster